Kategoriler

MİSYON - VİZYON VE ETİK DEĞERLER

   MİSYONUMUZ

İnandığımız değerler ışığında sürdürülebilir , hızlı ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve güven duyulan bir firma olmak

   VİZYONUMUZ

Çalışanları ile birlikte her zaman için müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet veren ve çağın gerektirdiği değişimlere açık , kendini yenileyebilen kalıcı bir marka olmak

   ETİK DEĞERLERİMİZ

  • İçinde bulunduğu toplumun değer yargılarının önemsenmesi
  • Ticari ahlak kurallarına önem verilmesi
  • Piyasa koşullarına ve zamana göre çabuk hareket edebilmek
  • Çağın gereklerine uygun teknolojik alt yapı ile çalışmak
  • Herkesin gelişimi için çaba harcamak
  • Yaptıklarında ve söylediklerinde tutarlı olmak
  • Herkese karşı adil davranmak
  • Herkesin bilgilerini gizli tutmak
  • Satış ve satış sonrası hizmetlerde beklentilerin üzerinde ve zamanında çözüm bulmak
  • Karşılıklı memnuniyeti tüm faaliyetlerin odağında tutmak